image

Điều khiển biến tần Bita

Bita điều khiển biến tần cho phép bạn thay đổi tốc độ quay của các thiết bị dễ dàng, nhanh chóng với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng 2Lúa App

• 5kW-1PHA

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 2P 6kA

• Biến tần 1.5kW (IST230A-S15B)
1PHA 220V -> 3PHA 220V

• 2.2kW-1PHA

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C20 2P 6kA

• Biến tần 2.2kW (IST230A-S22B)
1PHA 220V -> 3PHA 220V

• 1.5kW-3PHA

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C10 4P 6kA

• Biến tần 1.5kW (IST230A-T15B)
3PHA 220V/380V -> 3PHA 220V/380V

• 2.2kW-3PHA

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 4P 6kA

• Biến tần 2.2kW (IST230A-T22B)
3PHA 220V/380V -> 3PHA 220V/380V

• 3.7kW-3PHA

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 4P 6kA

• Biến tần 3.7kW (IST230A-T40B)
3PHA 220V/380V -> 3PHA 220V/380V

• 5.5kW-3PHA

• Mạch BITA

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C20 4P 6kA

• Biến tần 5.5kW (IST230A-T55B)
3PHA 220V/380V -> 3PHA 220V/380V