image

Điều khiển động cơ Tima

- Hẹn giờ chạy - tắt từ xa
- Khởi động từ (Contactor) chất lượng cao.
- Cảm biến Rơ le nhiệt chống quá tải
- Aptomat chống giật (CB chống giật)
- Dải công suất lớn từ 1HP-30HP.
- Mở rộng hệ thống dễ dàng.
- Lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi

• 1.5kW-1PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-06 3P/9A 220V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (7-10A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 2P 6kA

• 2.2kW-1PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-09 3P/12A 220V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (9-13A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C20 2P 6kA

• 3.7kW-1PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-18 3P/18A 220V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (17-25A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C25 2P 6kA

• 5.5kW-1PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-25 3P/25A 220V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-38 (23-32A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C32 2P 6kA

• 2.2kW-3PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-06 3P/9A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (7-10A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 4P 6kA

• 3.7kW-3PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-09 3P/12A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (9-13A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C16 4P 6kA

• 5.5kW-3PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-12 3P/18A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (12-18A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C20 4P 6kA

• 7.5kW-3PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-18 3P/25A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-25 (17-25A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C32 4P 6kA

• 11kW-3PHA

• Mạch TIMA

• Khởi động từ (Contactor)
NXC-25 3P/32A 380V 50/60Hz

• Relay nhiệt NXR-38 (23-32A)

• Aptomat (Cầu dao) NXB-63 C40 4P 6kA