image

Tê giảm 21-14

Tê giảm 21-14mm
Chất liệu: Nhựa PP

Phụ kiện nhựa 2Lúa Tê giảm 21-14 mm dùng cho ao nuôi tôm, tưới tiêu, nuôi thủy sản

Chất liệu nhựa PP do Công ty 2Lúa thiết kế và sản xuất