Câu chuyện thành công

image

Cung cấp Máy sục khí ly tâm O2-Turbine

Mục tiêu cần tăng cường oxy hoà tan trong ao tôm nhanh chóng để đáp ứng lượng tôm đang lớn rất nhanh trong ao.

image

Tăng cường oxy đáy cho tôm giai đoạn sắp thu hoạch!

Nhu cầu cấp thiết cung cấp oxy hoà tan cho ao nuôi tôm đang giai đoạn tăng trưởng, sắp thu hoạch. Sử dụng vỉ Hoa-Mai để sục khí đáy là giải pháp tốt nhất

image

Dự án cung cấp Quạt nuôi tôm Đài Loan

Dự án cung cấp quạt nuôi tôm cho mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến tăng mật độ thả tôm giống, tăng cường oxy hoà tan và dòng chảy trong ao.

image

Dự án nuôi tôm Bình Đại

Thiết bị nuôi tôm được chủ đầu tư quan tâm nhất vì liên quan trực tiếp đến môi trường phát triển của tôm nuôi, thiết bị lắp đặt trên mỗi ao nuôi tôm phải đảm bảo chất lượng tốt