image

Cung cấp Máy sục khí ly tâm O2-Turbine

Mục tiêu cần tăng cường oxy hoà tan trong ao tôm nhanh chóng để đáp ứng lượng tôm đang lớn rất nhanh trong ao.

\Mật độ tôm trong ao cao kết hợp tôm đang trong giai lớn nhanh, mức tiêu thụ thức ăn hàng ngày cao, do vậy phải bổ sung mức oxy hoà tan cao hơn bình thường để môi trường tốt hơn, giải phóng lượng khí NH3,H2S, giúp tôm trao đổi chất tốt hơn.

Máy sục khí ly tâm O2-Turbine cung cấp oxy hòa tan trong nước nhanh chóng và hiệu quả.

Máy sục khí O2-Turbine hút không khí trực tiếp rồi đưa vào trong nước nhờ cánh turbine tạo áp suất phía dưới.

Cánh turbine được thiết kế nhiều lá, khi motor xoay tạo vùng áp suất lớn, đưa không khí phía trên vào trong nước, kết quả oxy hòa tan tốt hơn.

Máy sục khí ly tâm không nghẹt, không sử dụng dầu nhớt, lắp đặt nhanh và tiện lợi.

Sục khí ly tâm

Nội dung được quan tâm

  1. Thiết bị nuôi tôm được chủ đầu tư quan tâm nhất vì liên quan trực tiếp đến môi trường phát triển của tôm nuôi, thiết bị lắp đặt trên mỗi ao nuôi tôm phải đảm bảo chất lượng tốt