image

Tăng cường oxy đáy cho tôm giai đoạn sắp thu hoạch!

Do nhu cầu cấp thiết cung cấp oxy hoà tan cho ao nuôi tôm đang giai đoạn tăng trưởng, sắp thu hoạch.

Yêu cầu cần triển khai nhanh để có thể lắp đặt máy thổi khí và thiết bị khuếch tán oxy đáy ao trong thời gian sớm nhất.

Với yêu cầu từ chủ ao nuôi tôm, công ty đưa giải pháp sục khí ao tôm có thể triển khai nhanh nhất bao gồm:

- Máy thổi khí AT-65

- Vỉ khuếch tán Hoa-Mai.

- Ống thông khí Nano-Tube D25-6.0C

Việc chọn Vỉ khuếch tán Hoa-Mai là lựa chọn tốt nhất lúc này. Công nhân có thể làm ngay mà không yêu cầu có kinh nghiệm hoặc thiết bị hỗ trợ. Tận dụng những vật tư có sẵn tại ao.

Vỉ Hoa-Mai

Vỉ Hoa-Mai có thể làm với đường kính lớn hoặc nhỏ tuỳ ý. Theo từng khu vực ao và sự tập trung thường xuyên của tôm bắt mồi. Chúng ta làm Vỉ Hoa-Mai có đường kính lớn ở khu vực này để cung cấp nhiều oxy hoà tan hơn cho tôm.

Sục khí đáy

Nội dung được quan tâm

  1. Thiết bị nuôi tôm được chủ đầu tư quan tâm nhất vì liên quan trực tiếp đến môi trường phát triển của tôm nuôi, thiết bị lắp đặt trên mỗi ao nuôi tôm phải đảm bảo chất lượng tốt