image

Dự án cung cấp Quạt nuôi tôm Đài Loan

Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến tăng mật độ thả tôm giống, oxy hoà tan trong ao yêu cầu tối thiểu 4-5 mg/l.

Thiết bị sử dụng quạt nuôi tôm chất lượng cao, hoạt động bền bỉ, khấu hao thấp.

Lắp đặt nhanh chóng, vệ sinh dễ dàng. Dòng chảy lưu thông trong ao mạnh và đảo đều.

Qua nhiều năm kinh nghiệm cung cấp thiết bị nuôi tôm, chúng tôi đã đưa ra phương án tối ưu cho dự án như sau:

Quạt nuôi tôm Đài Loan

- Quạt nuôi tôm nhập khẩu từ Đài Loan vì dòng quạt nuôi tôm này chất lượng rất cao, hoạt đồng bền bỉ, tiêu hao điện năng thấp.

- Tạo oxy hoà tan trong nước tốt

- Tạo dòng chảy lưu thông trong ao mạnh mẽ.

- Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.

Đây là mô hình nuôi tôm quảng canh, do vậy chưa cần thiết triển khai hệ thống sục oxy đáy.

Quá trình cung cấp thiết bị nuôi tôm cho dự án diễn ra nhanh chóng và an toàn.

Nội dung được quan tâm

  1. Thiết bị nuôi tôm được chủ đầu tư quan tâm nhất vì liên quan trực tiếp đến môi trường phát triển của tôm nuôi, thiết bị lắp đặt trên mỗi ao nuôi tôm phải đảm bảo chất lượng tốt